LED Chwaraeon

Cyfleoedd

Sain

Criw ac Offer

Dyfeisiau Storio

USB

Dogfennau

Cyfryngau Cymdeithasol

Hysbysebu Teledu

Dosbarthu

Sain

Hysbysebion Radio

Hyfforddiant

Hysbysebion Teledu

Cynadleddau

Hyrwyddol

Cymuned

Chwaraeon

Podled

Terms and Conditions

Byw

Release Forms | Thank You!

Privacy Policy

Fideo

Dysgu

Digwyddiadau

CD / DVD

Blog

Cysylltu

Gwaith

Amdanom

Hafan

Cynhyrchu Hysbyseb Perimedr Chwaraeon LED o £199 + TAW

 

Os oes angen hysbyseb perimedr wedi'i cynhyrchu, gallwn gynhyrchu fideos sefydlog neu animeiddiedig yn y fformat cywir ar gyfer hysbysebu yn y stadiwm. Mae pob un o'n pecynnau yn cynnwys:

 • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i drafod eich hysbyseb;
 • cynhyrchiad gan ddylunwyr graffig profiadol a golygyddion; a
 • cyflwyno yn y fformat cywir.

 

Buffoon LED

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

 

Cyfleoedd

 

Opportunities

 

Profiad Gwaith

Yn anffodus, nid ydym yn derbyn lleoedd profiad gwaith ar gyfer gweddill 2019 oherwydd ein llwyth gwaith presennol. Edrychwch yn ôl yn y flwyddyn newydd.

 

Gweithwyr Llawrydd

Rydym bob amser yn chwilio am weithwyr llawrydd anhygoel yn y rolau canlynol:

 • Gweithredwyr Camera
 • Recordwyr Sain
 • Cymysgwyr Gweledol
 • Peirianwyr Sain
 • Dylunwyr Sain
 • Rhedwyr
 • Rheolwyr Cyfryngau Cymdeithasol
 • Ysgrifennwyr Sgript
 • Artistiaid Trosleisio
 • Dylunwyr Graffig

Os ydych yn unrhyw rai o'r uchod, llenwch y ffurflen isod.

 

 

Ffrydio Sain yn Fyw o £335 + TAW

Os ydych chi'n edrych i bodledu neu sylwebu yn fyw trwy'r rhyngrwyd, gall ein gwasanaeth ffrydio sain helpu! Wrth gyfuno ein harbenigedd podledu a ffrydio, gallwn gynhyrchu ffrwd arbennig i chi. Mae pob un o'n pecynnau yn cynnwys:

 • ffrydio gyda gweithredydd sain profiadol yn cynnwys offer (cymysgydd, encoder a dau feicroffon);
 • taith cylchol 60 milltir o SA12 7PQ; a
 • ffrydio i Mixlr (gellir ei blannu ar wefan).

 

Audio Live Streaming

Cit ac Offer

Os ydych yn gwmni cynhyrchu, cwmni AV neu asiantaeth ac yn dymuno llogi offer neu griw ar gyfer eich prosiect nesaf, gallwn gynnig:

 

Criw

 • Gweithrewyr Camera
 • Cynorthwywyr Camera
 • Recordwyr Sain
 • Cymysgwyr Gweledol
 • Peirianwyr Sain
 • Encodwyr
 • Rheolwyr Digwyddiad
 • Cynhyrchwyr
 • Cyfarwyddwyr
 • Staff Cynorthwyo Digwyddiad

 

Offer

 • Canon C200
 • Canon C100 mkii
 • Sony A7iii
 • Blackmagic Studio Camera
 • Blackmagic Micro Studio Camera
 • Blackmagic Vision Mixing / Live Streaming Kit
 • Amrywiaeth o wifrennau a dyfeisiau trosio
 • SWIT Wireless TX/RX HDMI 150m

 

Os nad ydych chi'n gallu gweld beth rydych chi'n chwilio amdano neu am gael gwybod mwy, cysylltwch â ni!

 

Delkin Devices

 

Fel cyflenwr swyddogol Delkin Devices, gallwn gyflenwi dyfeisiau storio am brisiau ardderchog!

 

Cynnyrch Pris o
V10 SD Cerdyn Storio £7.00
V30 SD Cerdyn Storio £11.00
V90 SD Cerdyn Storio £40.00
V10 microSD Cerdyn Storio £6.00
V30 microSD Cerdyn Storio £10.00
V90 microSD Cerdyn Storio £60.00
UDMA 6 CF Cerdyn Storio £14.00
UDMA 7 CF Cerdyn Storio £30.00
CFast 2.0 Cerdyn Storio £249.47
XQD Cerdyn Storio £184.79
2.5" Solid State Drives £101.63

Prisiau heb TAW a costau dosbarthu.

 

I gael gwybod mwy, cysylltwch â ni!

 

USBs o £7 + TAW

 

Fel deliwr swyddogol i Delkin Devices, gallwn gynnig prisiau gwych ar USB 3.0, sydd yn gwneud storio a chael mynediad i'ch cyfryngau yn fwy cyfleus nag erioed o'r blaen. Gan ymgorffori rhyngwyneb cyflym USB 3.0, maent yn darparu cyflymderau uwch hyd at 5Gbps (10x yn gyflymach na USB 2.0). Trosglwyddo lluniau uchel-res, fideos, cerddoriaeth a dogfennau maint ffeiliau mawr eraill rhwng eich cyfrifiadur a'r gyriant mewn ffracsiwn o'r amser. Yn ogystal, mae'r PocketFlash hefyd wedi'i gynllunio gyda swyddogaeth 'plug-and-play', gan roi mynediad i chi ar unwaith i'ch ffeiliau heb yr angen i osod meddalwedd ychwanegol. Mae'n berffaith i'w ddefnyddio gyda gliniaduron, cyfrifiaduron, consolau gem, setiau teledu a dyfeisiau USB-gyfeillgar eraill. 

 

Delkin Pocket Flash

 

USB 3.0 Pocket Flash Drive Maint 1+ 10+ 25+ 50+
32GB £9.00 £8.50 £8.00 £7.00
64GB £14.00 £13.00 £11.50 £9.50
128GB £25.00 £23.00 £20.50 £18.00
256GB £50.00 £47.00 £42.00 £35.00
512GB £138.00 £133.00 £123.00 £105.00

Prisiau heb TAW na costau dosbarthu.

 

Llwytho USB

Os hoffech cael eich cyfryngau eu llwytho ar yr USB cyn ei gyflwyno, gallwn gynnig hyn o £1 yr un.

 

USB Wedi'i Deilwrio

Hoffech chi gael eich logo ar yr USB? Nid yw hynny'n broblem! Siaradwch â ni am brisiau

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni!

 

 

Dogfennau o £669 + TAW

 

Os oes gennych brosiect neu stori yr hoffech ei ffilmio, bydd ein gwasanaeth cynhyrchu dogfenau yn perffaith i'ch helpu. Boed hynny ar gyfer y teledu, gwerthusiad neu ar gyfer dathliad ar y diwedd, gallwn weithio gyda chi i sicrhau bod pob manylyn yn cael ei gipio.

 

Mae ein pecynnau dogfennau yn cynnwys:

 • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich dogfen;
 • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
 • golygu gan un o'n golygyddion profiadol; a
 • tri rownd o newidiadau.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

Training Videos

 

Some of our clients

 

Paid and Organic Social Media Campaigns

 

Social media is one of the best platforms to deliver content these days and we can help you to take advantage of this with an organic or paid campaign through Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat and/or LinkedIn. Each campaign that we deliver is bespoke to the project and we will spend the time with you to plan out the best delivery strategy. 

 

All of our campaigns will include:

 • a meeting or phone call to discuss your campaign goals;
 • a bespoke proposal which will outline our recommended delivery strategy;
 • execution of the campaign across single or multiple platforms; and
 • a post campaign review.

 

If we have produced the content for your campaign, you will receive preferencial rates for the campaign. Get in touch to find out more!

 

Hysbysebu ar Deledu o £3,000 + TAW

 

I ategu ein gwasanaeth cynhyrchu hysbysebion teledu, gallwn hefyd eu ddosbarthu drwy SkyAdsmart a/neu S4C.

 

Pam hysbysebu trwy SkyAdsmart?

Nid oes dim byd arall yn glanio syniad newydd gyda mwy o bŵer ac effaith na theledu. P'un a yw'r syniad hwnnw i gael pobl i roi cynnig ar eich cynnyrch newydd, neu i ddechrau taith o ddarganfod i ymchwil cyn ei brynu, mae gan teledu y gallu i yrru'r ddau. Mae teledu yn gyffrous, yn emosiynol, yn ddiddorol ac mae ganddo'r gallu i ddod â brand yn fyw. Mae gwyliwr cyffredin yn gwylio dros 3 awr 30 munud bob dydd, gan roi'r cyfle i chi adeiladu graddfa. Pan fydd eich hysbyseb teledu yn ymddangos mewn sioeau o'r radd flaenaf, bydd pobl yn ei chofio ac oherwydd hynny mae fel arfer ddwywaith mor effeithiol na'r cyfrwng nesaf sy'n perfformio orau.

 

 

AdSmart yw'r dull chwyldroadol o hysbysebu ar y teledu o Sky. Gall unrhyw fusnesau elwa o'r pŵer dihafal teledu. Gydag AdSmart, gellir dangos gwahanol adnodau i wahanol aelwydydd yn gwylio'r un rhaglen. Mae hyn yn golygu y gall brandiau a busnesau fel eich un chi yn awr hysbysebu ar rai o hoff sianeli'r genedl, ond dim ond i aelwydydd a chynulleidfaoedd sy'n berthnasol i chi.

Cyn AdSmart, roedd hysbysebion teledu yn y farchnad dorfol yn bennaf ac fel arfer roedd angen buddsoddiad mawr. Mae rheolydd a manylder AdSmart yn lleihau'r gwariant sydd ei angen yn sylweddol, gan wneud hysbysebion teledu yn bosibl i unrhyw fusnes bron. Yn wir, mae mwy na 70% o hysbysebwyr yn defnyddio AdSmart yn newydd i deledu neu Sky.

 

Gallwch dargedu eich cynulleidfaoedd drwy:

 • Lleoliad
 • Cyfoeth
 • Oed pennaeth y teulu
 • Teulu beichiog / Oedran y plant
 • Perchnogaeth - Cwmni/ Cartref / Ail gartref / Car / Anifeiliaid Anwes
 • Cynnyrch harddwch a brynwyd gan ddefnyddio cerdyn Boots
 • Mosaic Experian
 • Mabwysiadwyr technegol cynnar

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dyfynbrus ymgyrch, cysylltwch â ni i weld sut y gellir gweld eich hysbyseb ar y sianeli isod!

 

Mae'r ffordd y mae'r gwylwyr yn treulio ein cynnwys wedi newid llawer dros y blynyddoedd. Gall ein tîm o gynhyrchwyr profiadol eich helpu i ddewis y ffyrdd gorau i rannu eich cynnwys. Er mwyn ategu ein gwasanaethau cynhyrchu, rydym yn cynnig amrywiaeth o wahanol ddulliau dosbarthu a storio ar gyfer ein cleientiaid.

 

 

YouTube

Mae ein gwasanaethau dwyieithog cynhyrchu sain yn cynnig gwerth arbennig ar gyfer podlediaid a hysbysebion radio. Cliciwch ar y gwasanaeth sydd o ddiddordeb i chi isod i gael gwybod mwy:

 

Cynhyrchu Hysbyseb Radio o £999 + TAW

 

Radio Advert Production

 

Ydych chi'n chwilio am hysbyseb radio o ansawdd uchel? Gallwn ni helpu gyda'n gwasanaeth cynhyrchu hysbyseb radio. O ysgrifennu'r sgript i ddanfon yn uniongyrchol i'r orsaf, gallwn ofalu am bopeth. Mae pob un o'n pecynnau cynhyrchu yn cynnwys:

 • galwad ffôn gychwynnol i drafod eich hysbyseb:
 • sgriptio;
 • troslais;
 • cynhyrchiad gan ddylunydd sain profiadol;
 • cerddoriaeth ac effeithiau sain; a
 • ddanfon i'ch gorsaf.

 

I ddarganfod mwy, cysylltwch â ni!

 

 

Fideos Hyfforddiant o £669 + TAW

 

Training Videos

 

Mae cael fideo wedi'i gynhyrchu yn ffordd gret i ddarparu hyfforddiant i ddysgwyr. Gellir defnyddio fideos i gyflwyno cyrsiau cyflawn neu ar gyfer modiwlau penodol gan ddefnyddio cymysgedd o gyflwynwyr sy'n siarad â chamera, sleidiau, animeiddiadau, astudiaethau achos a/neu senarios.

Mae ein pecynnau fideo hyrwyddol yn cynnwys:

 • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich fideo;
 • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
 • golygu gan un o'n golygyddion profiadol; a
 • tri rownd o newidiadau. 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 


Training Videos

 

Ein Cleientiaid

 

Cynhyrchu Hysbyseb Teledu o £2,299 + TAW

Mae hysbysebion teledu wedi dod yn llawer mwy fforddiadwy dros y blynyddoedd diwethaf ac yr ydym yn helpu busnesau ledled y DU i gynhyrchu hysbysebion o ansawdd uchel sy'n ffracsiwn o'r gost. O ddim ond £2,299 + TAW, gallech gael hysbyseb deledu sy'n cydymffurfio â ClearCast a gyflwynir yn uniongyrchol i ddarlledwyr o fewn 4-6 wythnos.

 

Mae ein pecynnau hysbyseb teledu yn cynnwys:

 • cyfarfod cychwynnol i drafod eich hysbyseb;
 • sgriptio;
 • cysylltu â ClearCast i sicrhau eu bod yn cydymffurfio;
 • Cyfarwyddwr profiadol a gweithredwr camera gyda phecyn camera, sain a goleuo;
 • troslais;
 • golygu hysbyseb 30 eiliad gan un o'n golygyddion profiadol;
 • tri rownd o newidiadau; a
 • dosbarthu i'r sianel a lawrlwytho digidol.

 

Ydych chi am hysbysebu drwy ddefnyddio SkyAdsmart neu S4C? Gallwch brynu slotiau hysbysebu yn uniongyrchol drwom ni, cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

TV Advertising with Buffoon Media

Ffrydio'n Fyw i Gynadleddau o £779 + TAW

 

Os ydych yn edrych i ffrydio eich digwyddiad nesaf yn fyw, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni drafod y broses gyfan gyda chi. Rydym yn cynnig un camera neu aml gamera ynghyd â chymysgu golwg llawn i ychwanegu teitlau a graffeg.

Rydym yn ffilmio:

 • cynadleddau/digwyddiadau busnes;
 • sesiynau Q&A;
 • cyhoeddiadau busnes;
 • a mwy!

Rydym yn cynnig:

 • aml-gamera;
 • cynnwys graffeg i gynnwys brandio cwmnïau;
 • hysbysebu sgrin lawn a rhan o’r sgrin cyn, yn ystod ac ar ôl digwyddiad; a
 • ffrwd Twitter a Facebook ar y sgrin.

 

 

PLATFFORMAU

Gallwn ffrydio i'r rhan fwyaf o blatfformau. Y rhai mwyaf poblogaidd yw Facebook, Twitter a YouTube. Mae gennym hefyd y dewis i wneud ffrydiau talu i wylio (PPV).

 

 

Ein cynghorion ar gyfer ffrwd fyw lwyddiannus yw:


1. Cynlluniwch ymlaen llaw - mae'n bwysig meddwl am eich cynulleidfa a sut y byddant yn ei gwylio, a dyna pam y mae dewis yn ofalus pa lwyfan i'w ddefnyddio yn hollbwysig. Mae hefyd yn bwysig i ni gynllunio a dyna pam ein bod bob amser yn cynnal ymweliad safle yn y lleoliad i wneud yn siŵr bod digon o le i'n camerâu, y cyfarpar cymysgu golwg a'r cysylltiad â'r rhyngrwyd yn ddigon da. Os oes cysylltiad gwael neu ddim rhyngrwyd o gwbl, rydym yn cario llwybryddion data symudol y gallwn eu defnyddio i lanlwytho.
2. Marchnata - peidiwch ag anghofio dweud wrth eich cynulleidfa bosibl am y ffrwd ymlaen llaw ac ychydig cyn y digwyddiad. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i bostio'r ddolen i'r ffrwd yn rheolaidd ac anfon ymgyrchoedd marchnata e-bost i wneud yn siŵr eich bod yn cael y ffigurau gwylio uchaf posib. Bydd y mwyafrif o lwyfannau ffrydio yn rhoi dadansoddiadau amser real a helaeth i chi ar ôl y digwyddiad er mwyn i chi weld pa mor llwyddiannus ydoedd.
3. Defnyddio arbenigwyr - mae defnyddio cwmni cynhyrchu arbenigol yn bwysig iawn gan fod ffrwd fyw dda yn dibynnu ar bobl sy'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Mae ein gwasanaeth byw yn cynnwys criw camera profiadol a chymysgydd golwg i wneud yn siŵr eich bod yn cael y ffrwd orau posibl.

 

 

Rhai o'n cleientiaid

Fideos Hyrwyddol o £669 + TAW

 

 

Mae fideo hyrwyddol yn ffordd arbennig i ddangos cynnyrch neu wasanaeth a gellir ei ddefnyddio ar-lein neu oddi ar-lein. Rydym wrth ein boddau yn treulio amser gyda'n cleientiaid yn cynllunio eu fideo hyrwyddol, ffilmio ac yna'n gweithio ein hud yn y 'stafell golygu i roi'r cyfan at ei gilydd. 

 

Mae ein pecynnau fideo hyrwyddol yn cynnwys:

 • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich fideo;
 • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
 • golygu gan un o'n golygyddion profiadol; a
 • tri rownd o newidiadau. 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

Promotional Videos

 

Ein Cleientiaid

 

Buffoon yn y Gymuned


Rydym am fod yn fusnes cynaliadwy lle mae ein staff, ein cyflenwyr a'n cymuned yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn falch o chwarae rhan yn ein datblygiad.

Rydym yn rhoi dros £20,000 o'n hamser, ein hadnoddau a'n harian i nifer o brosiectau cymunedol bob blwyddyn. Rydym yn penderfynu pwy yr ydym yn ei gefnogi drwy sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'n blaenoriaethau cymunedol, sef:

Addysg a phobl ifanc | Mae'r ddau'n hanfodol ar gyfer economi'r dyfodol. Yr ydym am ddod â diwydiant ac addysg yn nes.

Mae'r prosiectau'n cynnwys - Partneriaeth Dosbarth Busnes gydag Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur, Model Rôl Syniadau Mawr Cymru a’r Criw Mentrus ac aelod o Gyfnewidfa Busnes Addysg Gyrfa Cymru

Chwaraeon | Mae'n darparu cyfleoedd i bobl o bob oed i fynd allan a bod yn egnïol. Y dyddiau yma, mae'n llawer haws cael eich diddanu a chymdeithasu o gysur eich cartref ac rydym yn ymwybodol nad yw'r cynnydd mewn cynnwys fideo yn helpu! Oherwydd hyn, rydym am hyrwyddo gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ein cymuned.

Mae'r prosiectau'n cynnwys - Partneriaeth cyfryngau Clwb Rygbi Aberafan, cymorth cynnwys fideo Clwb Bechgyn a Merched Baglan, nawdd Clwb Pêl Droed Y Parc Lles, nawdd Nofio Cymru, cefnogaeth fideo #24hrs4CF / CF Warriors.

 

Enterprise Troopers

Ffrydio'n Fyw i Chwaraeon o £779 + TAW

Os ydych yn edrych i ffrydio eich digwyddiad nesaf yn fyw, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni drafod y broses gyfan gyda chi. Rydym yn cynnig un camera neu aml gamera ynghyd â chymysgu golwg llawn i ychwanegu teitlau a graffeg.

 

Ar gyfer cynyrchiadau chwaraeon, rydym yn cynnig:

 • cynhyrchiad aml-gamera;
 • sgorfwrdd, amserydd a graffeg eraill yn dibynnu ar y chwaraeon;
 • ail-chwarae;
 • cynnwys eich graffeb ar y sgrin;
 • hysbysebion llawn sgrin a rhan sgrin cyn, yn ystod ac ar ôl gêm; a
 • gêm llawn a/neu'r uchafbwyntiau wedi'i trosglwyddo i USB yn fuan ar ôl ffrydio. 

 

 

PLATFFORMAU

Gallwn ffrydio i'r rhan fwyaf o blatfformau. Y rhai mwyaf poblogaidd yw Facebook, Twitter a YouTube. Mae gennym hefyd y dewis i wneud ffrydiau talu i wylio (PPV).

 

 

Ein cynghorion ar gyfer ffrwd fyw lwyddiannus yw:


1. Cynlluniwch ymlaen llaw - mae'n bwysig meddwl am eich cynulleidfa a sut y byddant yn ei gwylio, a dyna pam y mae dewis yn ofalus pa lwyfan i'w ddefnyddio yn hollbwysig. Mae hefyd yn bwysig i ni gynllunio a dyna pam ein bod bob amser yn cynnal ymweliad safle yn y lleoliad i wneud yn siŵr bod digon o le i'n camerâu, y cyfarpar cymysgu golwg a'r cysylltiad â'r rhyngrwyd yn ddigon da. Os oes cysylltiad gwael neu ddim rhyngrwyd o gwbl, rydym yn cario llwybryddion data symudol y gallwn eu defnyddio i lanlwytho.
2. Marchnata - peidiwch ag anghofio dweud wrth eich cynulleidfa bosibl am y ffrwd ymlaen llaw ac ychydig cyn y digwyddiad. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i bostio'r ddolen i'r ffrwd yn rheolaidd ac anfon ymgyrchoedd marchnata e-bost i wneud yn siŵr eich bod yn cael y ffigurau gwylio uchaf posib. Bydd y mwyafrif o lwyfannau ffrydio yn rhoi dadansoddiadau amser real a helaeth i chi ar ôl y digwyddiad er mwyn i chi weld pa mor llwyddiannus ydoedd.
3. Defnyddio arbenigwyr - mae defnyddio cwmni cynhyrchu arbenigol yn bwysig iawn gan fod ffrwd fyw dda yn dibynnu ar bobl sy'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Mae ein gwasanaeth byw yn cynnwys criw camera profiadol a chymysgydd golwg i wneud yn siŵr eich bod yn cael y ffrwd orau posibl.

 

 

Rhai o'n cleientiaid

Podlediaid o £389 + TAW

 

Podcasts

 

Mae podledu yn ffordd wych o rannu straeon a thrafod pynciau ar ran eich busnes neu sefydliad! Mae gennym stiwdio podledu symudol proffesiynol y gellir ei osod o fewn cyn lleied â 30 munud. Rydym hefyd yn gallu darlledu'n fyw os hoffech chi ffrydio eich podlediad i'r byd neu ddarparu sylwebaeth chwaraeon.

 

Mae creu podlediadau proffesiynol yn ffordd wych o ddatblygu eich brand personol neu fasnachol wrth gyflwyno cynnwys o safon uchel i gynulleidfaoedd sy'n awyddus i ddysgu am yr hyn sydd gennych i'w ddweud. Mae sain yn gyfrwng gwych i gyrraedd gwrandawyr, p'un a ydynt ar deithiau hir mewn car neu'n cymryd seibiant cyflym yn y gwaith.

 

Mae ein stiwdio symudol yn cynnwys gweithredydd sain brofiadol ac mae'n gallu:

 • eistedd hyd at bedwar cyfranogwr gyda meicroffonau stiwdio;
 • cynnwys galwadau ffôn;
 • cynnwys cerddoriaeth a rhigymau;
 • cynnwys cyfweliadau wedi'u recordio o flaen llaw; a
 • mynd yn fyw gan ddefnyddio ein harbenigedd ffrydio!

 


 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

IMPORTANT: PRIVACY STATEMENT

This privacy policy sets out how Buffoon Film and Media Limited uses and protects any personal client information that.

Buffoon Film and Media Limited is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

Buffoon Film and Media Limited may change this policy from time to time, we will communicate this to you by e-mail.

What we collect

We may collect the following information:

 • name and job title
 • contact information including email and postal address
 • financial details and credit status
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and to deliver our services, in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping
 • Production of quotes and invoices
 • Contacting you about outstanding balances and quotations
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect.

Financial Data

For us to produce invoices and quotations, we will need to hold the following information about you. This information is also used to contact you about any outstanding balances.

Contact Name, Phone and Email
Company Details such as registration and VAT number
Company Address
If you are a limited company and wish to set up a credit account with us, this data will be used and sent to third parties. We will only send your data to the following companies for the reasons specified:

Credit Focus (for limited companies only) - to obtain a credit report
Hitachi Capital Invoice Finance (for companies with credit accounts) - we may factor your invoice and the company details listed above will be shared. They will contact you to confirm your details and any outstanding invoices.
If you have any concerns, please e-mail accounts@buffoonfm.co.uk

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information by contacting us - contact@buffoonfm.co.uk or 01639 680364.

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to us.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

 

Video Production Terms and Conditions

1. Definitions & General Terms
In these Terms and Conditions the words ‘Buffoon Film and Media Limited’ ‘Buffoon Film and Media’ ‘we’ ‘us’ ‘our’ and ‘ours’ refer to Buffoon Film and Media Limited, a UK registered limited liability company.  The words ‘client’ and ‘customer’ refer to the party who commissioned and/or funded the work and any person or organisation acting on their behalf.
These Terms and Conditions apply to all video and associated audio product created by Buffoon Film and Media Limited, including all moving and still images and sound recordings of whatever form.
 

2. Pre-production requirements
Unless otherwise agreed, it is the Client’s responsibility to obtain all necessary permissions including but not limited to performances, branding, trademarked goods and logos, use of intellectual property, imagery, sound recordings and any other copyrighted material which will form part of the final video production.
No liability will be accepted by Buffoon Film and Media Limited for and delays or failure to deliver the agreed product if caused by an element which is the Client’s responsibility.
Where copyright material is provided by the client for incorporation into a Buffoon Film and Media product, permission must be obtained from the original copyright owner/material provider.
The client undertakes to indemnify Buffoon Film and Media Limited against any future possible claims, disputes, expenses or costs arising from the use of such material, without time limit.
 

3. Production and post-production
All works undertaken will be as per Buffoon Film and Media Limited’s written quotation based upon the agreed production brief. It is the Client’s responsibility to ensure that this is thoroughly read and understood prior to booking. Any amendments or additional days filming will be charged at our current daily rates.
Unless otherwise agreed, clear access for video and sound capture shall be arranged and managed by the Client. If filming venues are being organised by the Client, it is the Clients responsibility to ensure that our production crew and supporting personnel have clear access to all relevant locations required throughout the day. Delays in production as a result of inadequate access or facilities may incur additional charges.
Buffoon Film and Media Limited takes Health & Safety matters seriously and we reserve the right in all instances to remove any of our personnel and/or equipment from a location if we deem it to be unsafe or if our crew are subjected to abusive or aggressive behaviour.  In such circumstances, the Client will be fully liable for any costs incurred or subsequently arising as a result. Buffoon Film and Media Limited will observe the site safety rules at all times and will liaise with the appropriate Responsible Person(s).
 

4. Insurance
Buffoon Film and Media Limited carries public liability insurance cover of ten million pounds. All of our sub-contractors have a minimum of five million pounds public liability insurance. A copy of our insurance certificate can be provided on receipt of a request.  Extended or upgraded specific project insurance cover can be provided if required upon request, provided this is agreed at the time of booking and included in the production brief.
 

5. Adverse weather conditions
In the event of inclement weather which in our opinion would pose a risk to health & safety of our personnel or equipment or has the potential to prevent successful video or audio capture, we reserve the right to change the date or time of filming to a more suitable date or time.
 

6. ‘Client delays’
In the event of filming or editing being delayed or aborted due to the Client’s failure to adhere to the agreed dates, times, access, facilities, organisation or any other matter specified in the production brief, we reserve the right to re-schedule the affected days of filming or editing and to charge for any additional costs which arise. No refund or credit will be given in respect of costs associated with the delayed or aborted original filming/editing day(s).
 

7. Changes to the filming schedule
In the event of the Client wishing to change or cancel the filming date, we require a minimum of fourteen days notice. Failure to comply will result in the Client becoming 100% liable for all costs associated with the originally scheduled dates.
 

8. Equipment substitution
In the event that Buffoon Film and Media Limited experiences equipment failure or technical difficulties, all efforts will be made to find suitable replacement equipment and/or personnel so as not to delay filming or adversely impact upon the project quality or delivery. The equipment used on the day of filming will be at the discretion of the most senior member of the film crew, and no further claims or liability will be accepted.
 

9. Approval/amendments of draft footage
Unless otherwise agreed, one ‘first cut’ edit will be available for the Client’s review and comment. Three sets of revisions will be incorporated within the agreed project cost provided that any revisions or amendments fall within the original agreed brief..  Subsequent revisions or significant re-edits will be charged at a rate of £200 + VAT per four hours.
 

10. Project duration and delivery
Any indication given by Buffoon Film and Media Limited of a project’s deadline or duration is to be considered by the Client to as an estimation. Buffoon Film and Media Limited will do everything possible to meet specific deadlines, providing there is clear communication, prompt payment and on time feedback from the client. In all cases, our liability will be limited to the agreed total cost of the project, less any costs incurred by us for any work already done on the project provided such work is within the agreed production brief.  Buffoon Film and Media Limited will not under any circumstances be responsible for any loss, damage or costs arising from the late, erroneous, or non-delivery of the product.
 

11. Copyright
Buffoon Film and Media Limited asserts its full rights as the copyright owner of all material that has been captured, processed and/or produced by us, whether or not such material forms part of a finished project. The copyright of all produced material is solely owned by Buffoon Film and Media Limited and is protected under UK law.
 

12. Usage licence – rights to the use of project content
Where the Client provides material to us for inclusion in any project, including but not limited to logos, images, trademarks, footage and audio, the relevant permission must be obtained in advance from the original copyright holder. By accepting these terms and conditions, the Client hereby indemnifies Buffoon Film and Media Limited against any possible claims, disputes, expenses or similar that may arise from breaching any copyright laws or pre-existing terms and conditions attributed to the material. We retain all rights to the usage of footage captured during the production of any client-commissioned project. As part of our video production service, we will grant a time-unlimited licence for use of that footage to the Client subject always to the following express condition:
“Buffoon Film and Media Limited retains all copyright over any content we produce. A usage licence grants the Client permission to use the content in the state in which we provide it to the Client. Permission is not granted to re-edit, copy or alter the content in any way.
We reserve the right to use any footage and related files from any client-commissioned project in our showreels and for other promotional purposes."
Buffoon Film and Media Limited assigns to the Client a licence to use the video production in its complete delivered form only.  We do not give permission for any material to be altered, edited or used as part of another production, unless this is expressly agreed in writing.
Provided that all monies due to us from the Client have been received as cleared funds in our bank account, and provided that the Client is not in breach of anything contained in these Terms and Conditions the Client is granted a perpetual usage licence relating to the video material in its delivered form.
We retain the right to use any of our copyright material for any legal purpose, including its use within projects for other clients unless (a) we have granted an exclusive licence to any Client or (b) the material contains trademarks or specific intellectual or imagery copyrighted by the Client.


13. Payment
Our payment terms are stated in the production confirmation document and in the event of an order being confirmed the Client accepts these terms.
We reserve the right to charge further interest and late payment fees on all overdue invoices as set out under the Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act, 1998. E & OE.
We will exercise our statutory right to claim interest and compensation for debt recovery costs under the late payment legislation if we are not paid according to agreed credit terms.
The Client shall be responsible for all collection or legal fees necessitated by late or default in payment. Buffoon Film and Media Limited reserves the right to withhold delivery and any granting or continuation of usage licence of any current work if accounts are not current or overdue invoices are not paid in full. All grants of any license to use our copyright material under this a Agreement are conditional upon receipt of payment in full which shall be inclusive of any and all outstanding additional costs, taxes, expenses, and fees, charges or the costs of administration of changes.
 

All Terms and Conditions stated within this document are deemed acceptable to the Client upon receipt of a confirmed order or instruction to proceed given by any means.  This document shall be taken as an agreement between the Client and Buffoon Film and Media Limited under UK law.

 

Live Streaming Terms and Conditions

Buffoon Film and Media Limited agrees to record and Broadcast the Conference/Event as set out in your quotation. The Parties have agreed to enter into this agreement on the terms and conditions set out below.

1. Definitions and Interpretations
1.1 ‘Agreement' means the agreement between the Parties.
1.2 'Balance' means the Fee less the Deposit as shown in the Quotation.
1.3 ‘Broadcast' means the transmission of the Live Recording of the Conference/Event in mp4/mov or any other digital audio format via the Internet and/or Mobile device in the Territory.
1.4 'Commencement Date' means the date stipulated in the Quotation or in writing.
1.5 'Conference / Event' means the conference/event stipulated in the Quotation.
1.6 ‘Contributors' means the speakers participating in the Conference/Event and featured in the Recordings.
1.7 'Contributors Agreement’ means the agreement between the Contributors and Buffoon Film and Media Limited.
1.8 ‘Deposit' means the sum equal to the “Deposit Amount” as stated in the Quotation.
1.9 ‘Download' means the mp4/mov format or any other digital or audio format of the Edited Recording available for download via the Internet and/or Mobile device in the Territory.
1.10 Edited Recording’ means the editing of the Broadcast of the Live Recording of the Conference/Event in mp4/mov format or any other digital or audio format via the Internet and/or Mobile device.
1.11 ‘Fee' means the total amount payable by the Client to Buffoon Film and Media Limited for the performance of the Service as shown in the Quotation.
1.12 'Intellectual Property Rights’ means all vested contingent and future intellectual property rights including but not limited to trade marks, database rights, copyright or related rights and all renewals and extensions thereof existing in any part of the world whether now known or in the future created.
1.13 'Live Recording’ means the live Broadcast of the permanently captured video, audio or digital file containing the live streaming or recording of the Conference/Event.
1.14 ‘Personnel' means the agreed officers or employees of Buffoon Film and Media Limited.
1.15 ‘Recordings' means the combined Live Recording, Edited Recording and/or any archives thereof.
1.16 ‘Service' means the recording of the Conference/Event by Buffoon Film and Media Limited through its Personnel for the purposes of: Live streaming and/or Downloads on the Internet and/or Mobile device in the Territory; Making Live Recording; Broadcast of the Live Recording; Editing the Live Recording to make the Edited Recording; Making available Downloads of the Edited Recording; Creating archives of the Edited Recording; and Selling, marketing and distributing the Live and/or Edited Recordings in the Territory.
1.17 'Territory' means worldwide.
1.18 'Venue' means the Conference/Event venue as set out in the Quotation.
1.19 ‘Website' means the website that Buffoon Film and Media Limited will broadcast to:
1.20 Words importing one gender include all other genders and words importing the singular include the plural and vice versa and words importing persons include a corporate body and a partnership and vice versa.

2. Grants of Rights
2.1 The Client grants to Buffoon Film and Media Limited the right to perform the Service from the Commencement Date.
2.2 The Service will be completed once the Conference/Event has been Broadcast by Buffoon Film and Media Limited.

3. Payment
3.1 Immediately upon accepting this Agreement, the Client shall pay the Deposit to Buffoon Film and Media Limited which shall be non-refundable. Buffoon Film and Media Limited will render an invoice to the Client for the Fee.
3.2 Upon completion of the Service by Buffoon Film and Media Limited, the Client shall pay the Balance to Buffoon Film and Media Limited.
3.3 Buffoon Film and Media Limited reserves the right to charge interest at two (2) per cent per month for late payment of the Fee or any part thereof.
3.4 All sums expressed in this Agreement shall be exclusive of VAT.

4. Buffoon Film and Media Limited’s Obligations
4.1 Buffoon Film and Media Limited agrees, acknowledges and undertakes that:
4.1.1 Buffoon Film and Media Limited shall perform the Service in a professional manner using Buffoon Film and Media Limited’s skill and ability and shall perform all duties diligently;
4.1.2 Buffoon Film and Media Limited shall use its best endeavours to perform the Service;
4.1.3 For the avoidance of doubt, Buffoon Film and Media Limited shall not be liable to the Client if Buffoon Film and Media Limited was unable to perform the Service due to Internet connectivity problems; and
4.1.4 In the event that Buffoon Film and Media Limited is requested by the Client to remove the Downloads from the Website, Buffoon Film and Media Limited will remove the Downloads from the publicly accessible part of the Website, and shall return the material to the Client if requested to do so.

5. Conference / Event Organiser's Obligations
5.1 The Client agrees, acknowledges and undertakes that:
5.1.1 The Client shall use its best endeavours to ensure the smooth running of the Conference/Event;
5.1.2 The Client shall permit the Personnel free access to the Conference/Event;
5.1.3 The Client shall pay Buffoon Film and Media Limited the Fee in accordance with clause 3 above;
5.1.4 The Client shall use its reasonable endeavours to procure the signing of the Contributor’s Agreement by the Contributors prior to the Commencement Date of the Conference/Event;
5.1.5 The Client confirms that it has full authority to enter into this Agreement and is not bound by any previous agreement which may adversely affect this Agreement;
5.1.6 In the event that the Client requests the return or destruction of the Downloads, the Client shall incur an administrative charge of forty pounds (£40.00);
5.1.7 The Client shall promptly advise Buffoon Film and Media Limited of the occurrence of any event or the existence of any condition which will or might in the opinion of the Client adversely affect the Recordings or any claims or proceedings threatened or commenced against the Client in respect of the Recordings and shall keep Buffoon Film and Media Limited regularly informed of the progress of such proceedings and shall immediately notify Buffoon Film and Media Limited of any judgment or settlement in respect thereof; and
5.1.8 The Client has adequate insurance cover.
5.2 The Client agrees to indemnify and keep fully indemnified Buffoon Film and Media Limited against any and all loss or damage of any kind suffered as a result of any claim or action brought by a third party against Buffoon Film and Media Limited for infringement of Intellectual Property Rights and/or the Client’s breach or non-observance of any obligations under this Agreement.

6. Miscellaneous
6.1 A person who is not a party to this Agreement has no rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of this Agreement.
6.2 The Client shall not assign, transfer, charge or make over this Agreement or any part of its rights and obligations without the prior written consent of Buffoon Film and Media Limited, such consent not to be unreasonably withheld.
6.3 Buffoon Film and Media Limited and the Client shall not disclose to any third party any confidential business or future plans of the other Party at any time acquired during the existence of this Agreement.
6.4 This Agreement constitutes the whole agreement between the Parties and supersedes any prior written or oral agreement between them in relation to its subject matter and the Parties confirm that they have not entered into this Agreement upon the basis of any representations that are not expressly incorporated into this Agreement. No oral explanation or oral information given by any party shall alter or affect the interpretation of this Agreement. Nothing in this clause affects either party’s liability for fraudulent representations.
6.5 Any amendment or variation must be in writing in an instrument signed by Buffoon Film and Media Limited or the Client.
6.6 This Agreement shall not be deemed to create any partnership or employment relationship between the Parties. Without prejudice to the right to serve notices by any other means any notice serviced under
6.7 This Agreement shall be in writing. Any notice that has been sent by first class, pre-paid post shall be deemed to be received forty-eight (48) hours thereafter (excluding Saturdays, Sundays and public holidays). For the purposes of this Agreement all notices sent to Buffoon Film and Media Limited shall be sent to Buffoon Film and Media Limited, Workshop 1, Sandfields Business Centre, Port Talbot SA12 7Q, and to the Client’s registered address.
6.8 In the event that this Agreement cannot be performed nor the obligations of the Parties fulfilled for any reason beyond their reasonable control, including war, industrial action, floods or Acts of God then such non-performance or failure to fulfil their obligations shall not be deemed to be a breach of this Agreement. In the event that this Agreement cannot be performed nor the obligations of the defaulting Party fulfilled for any reason beyond the reasonable control of the defaulting Party for a continuous period of one month, then the other Party who has not defaulted may, at its discretion, terminate this Agreement by notice in writing at the end of that period.
6.9 The Client acknowledges that all Intellectual Property Rights arising out of or in connection with the performance of the Service shall be the property of Buffoon Film and Media Limited and that no part of this Agreement is intended to transfer any copyright or any other rights of a similar nature vesting in Buffoon Film and Media Limited to the Client, save in respect of Intellectual Property Rights owned by the Client.
6.10 Time Prior to Conference - Event Cancellation Charge:
30 days or more - 50% of Deposit
7-29 days - 75% of Deposit
6 days or less - 100% of Deposit
6.11 Buffoon Film and Media Limited may terminate this Agreement without any liability whatsoever in the event that the Client changes the title of the Conference/Event and Buffoon Film and Media Limited deems the content of the Conference/Event to be criminal, racist, sexist or unethical.
6.12 In addition to any other rights and remedies at law this Agreement may be terminated by a Party giving written notice to the other Party that has breached this Agreement or has defaulted in the following circumstances where:
6.12.1 The Client has failed to make payments as required under this Agreement;
6.12.2 Either Buffoon Film and Media Limited or the Client has committed a serious breach of their obligations under this Agreement unless such Party remedies the position, as far as reasonably possible, within 10 days of receiving notice to remedy the breach;
6.12.3 Either Buffoon Film and Media Limited or the Client goes into voluntary or involuntary liquidation; or
6.12.4 Either Buffoon Film and Media Limited or the Client is declared insolvent either in bankruptcy proceedings or other legal proceedings.
6.13 This Agreement shall expire upon the completion of the Service. Notwithstanding this clause 6.13, clauses 3.2, 6.3, 6.9 and 6.15 shall survive the expiry of this Agreement.
6.15 Nothing in this Agreement shall exclude or in any way limit Buffoon Film and Media Limited’s or the Client’s liability for fraud, (or for death or personal injury caused by their negligence), or any other liability to the extent such liability may not be excluded or limited as a matter of law. Subject to the following:
6.15.1 Buffoon Film and Media Limited’s maximum aggregate liability under or in connection with this Agreement, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, will in no circumstances exceed the amount of Fee paid to Buffoon Film and Media Limited by the Client at the time the liability is incurred; and
6.15.2 Buffoon Film and Media Limited shall not be liable to the Client under this Agreement for any loss of actual or anticipated income or profits, loss of contracts or for any special, indirect or consequential loss or damage of any kind howsoever arising and whether caused by tort (including negligence), breach of contract or otherwise, whether or not such loss or damage is foreseeable, foreseen or known.
6.16 This Agreement shall be construed in accordance with and subject to the laws of England and Wales and the Parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.

Training Terms and Conditions

1. Definitions
In these Conditions the following expressions shall have the following meanings:
“Buffoon” or “Buffoon Film and Media” means Buffoon Film and Media Ltd of Workshop 1, Sandfields Business Centre, Port Talbot SA12 7PQ.
The “Client” means the person, company or other legal entity identified as providing a request to Buffoon Film and Media.
“Services” means the goods or services to be provided by Buffoon to the Client under the terms of the contract and “Services” shall be construed accordingly.
“Confirmation Date” means the date when all the following apply:
A request to supply Services has been received from the Client by Buffoon
Buffoon has confirmed to the Client that the course or other Services requested are available
Payment has been received or alternative payment method agreed.
“Contract” means the contract between Buffoon and the Client under which the Services are to be supplied by Buffoon to the Client
“Training Provider” means the company delivering a course when this is not Buffoon
“Working Day” means every day of the week apart from Saturday, Sunday and statutory holidays. 
“Month” means a calendar month.  
“Week” means seven consecutive days.
“Intellectual Property” includes all training materials, course manuals, inventions, patent applications, granted patents, registered and unregistered designs, copyright works, trademarks and confidential information.

2. Prices
The price payable for the Services shall be the list price of Buffoon at the Confirmation Date unless otherwise stated. The price does not include travel, accommodation, meals or other related expenses unless explicitly stated. All prices are exclusive of Value Added Tax and this will be charged at the appropriate rate.

3. Terms of Payment
Where the Services relate to the provision of a training course, a deposit payment by credit card, debit card or bank transfer is required on the date of booking. Buffoon is entitled to charge interest at 2% per Month or part thereof on overdue payments.
 
4. Training Courses

Buffoon provides training in conjunction with selected Training Providers. To the best knowledge of Buffoon these Training Providers are suitably qualified and accredited to deliver the training courses offered. 
The contents of course schedules are intended for general guidance only and do not form any part of a contract. Buffoon reserves the right to make any reasonable variations to public and in-house courses, including the content and location of the courses, without notice.
The indication of course availability and location shown on the Buffoon website is for general guidance and does not form any part of a contract.  Please contact Buffoon before making any travel or accommodation arrangements as Buffoon will not be liable for any action that you may take in reliance on the information. 
It is the responsibility of the Client to ensure that the delegates meet the prerequisites of the course on which they are booked and that the course content meets their requirements. 
Buffoon will perform the Services with reasonable skill and care. Any other conditions or warranties whether express or implied as to the quality of the Services are hereby expressly excluded.
Unless otherwise indicated, all courses are delivered in English and all delegates must be sufficiently proficient in the English language before attending a course.
For courses not exclusive to one Client, Buffoon and its Training Providers reserve the right to refuse admission to the training premises by any person whom they consider in their absolute discretion to be unsuitable for admission onto the training premises or to remove any such person after the commencement of a course.

5. Course Duration
Course duration for classroom events and are four hours for half a day and eight hours for a full day. For full day courses, a minimum of 30 minutes break will be taken by the trainer.

6. Cancellation, Transfers and Substitutions with respect to Training Courses
Buffoon reserves the right to cancel or arrange an alternative date for a course.  In such circumstances, Buffoon will endeavour to provide notice of cancellation or change to the Client. In the event of cancellation, the Client will be entitled to a full refund of the course fee but Buffoon shall not be liable for any other loss or expense arising.
The Client may cancel the course booking by notifying Buffoon in writing by recorded delivery as soon as reasonably practicable. The Client shall also be deemed to have cancelled the course booking if the delegate does not attend the event.  The Client shall be liable to pay a cancellation fee of 100% unless more than 14 days notice has been given.

7. Liability
Buffoon’s total liability for any loss or damage shall not exceed the price payable for the Services, except in cases of direct physical damage to the Client’s property, personal injury or death.
Buffoon shall not be liable howsoever caused for indirect or consequential loss including but not limited to: loss of profits; loss of revenue; loss of goodwill; loss of data; failure to achieve savings.

8. Force Majeure
Buffoon shall not be in breach of this contract if there is any total or partial failure of performance by it of its duties and obligations under this contract occasioned by any act of God, fire, act of government or state, war, civil commotion, insurrection, embargo, prevention from or hindrance from obtaining any raw materials or energy, sickness or other cause beyond its reasonable control.
If Buffoon is unable to perform its duties and obligations under this contract as a direct result of one or more such causes Buffoon shall give written notice to the Client of such inability stating the cause in question. 

9. Data Protection and Confidentiality
The policy of Buffoon with respect to data protection is detailed in its Privacy Statement which should be read in conjunction with these terms and conditions of the contract.
Where Services are certified training courses, the Client consents to allow Buffoon full access to examination results arising from their bookings. This information will be used in accordance with the requirements of relevant data protection legislation. The data will only be used to evaluate the effectiveness of training and to assist Buffoon in providing advice to its clients.
All Intellectual Property associated with training courses or other Services shall remain vested in the owner be it Buffoon, its Training Provider or others.
Where Services are distance learning products then the Client shall abide by all reasonable terms of any licence agreement applicable.
Intellectual Property which is identified as, or can reasonably be deemed to be, confidential shall not be copied or reproduced or disclosed to any third party without the prior written consent of Buffoon. The Client shall ensure that its employees and all those under the Client’s control and supervision comply with this obligation.
Where Services are provided to the specification or special requirements of the Client, the Client shall indemnify Buffoon against all costs, claims and damages incurred or arising out of any alleged infringements of Intellectual Property.

10. General
The Contract shall only become effective at the Confirmation Date.
Any typographical clerical or other error or omission in any sales literature, administrative documentation, course materials, invoice or other document or information issued by Buffoon or its Training Providers shall be subject to correction without any liability on the part of Buffoon.
No variation to these Terms and Conditions shall be effective unless made in writing and signed by an authorised representative of Buffoon.
Buffoon may assign or sub-contract the whole or any part of the Contract to any person, firm or company.
These Terms and Conditions expressly exclude any right afforded the Training Provider or any other third party pursuant to the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.
During the term of the Contract and for a period of 12 months thereafter, the Client shall not directly or indirectly employ or solicit for employment any employees of Buffoon or its Training Providers.
The invalidity or unenforceability for any reason of any condition, sub-clause or paragraph of these Terms and Conditions shall not prejudice or affect the validity or enforceability of the remainder.

These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with English law and the parties agree to submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.

Os ydych chi'n edrych i fyw eich digwyddiad nesaf, cysylltwch â ni a byddwn yn siarad â chi drwy'r holl broses. Rydym yn cynnig un camera neu aml-gamera wedi'i sefydlu ynghyd â chymysgu gweledigaeth llawn i ychwanegu teitlau a graffeg. Rydym wedi bod yn gweithio gyda chleientiaid ar gynyrchiadau byw am dros 7 mlynedd ac ers hynny rydym wedi bod wrth ein boddau yn mynd yn fyw i bobl ar draws y byd.

 

Rydym yn cynnig ffrydio byw ar gyfer chwaraeon a chynadleddau, cliciwch isod i ddarganfod mwy!

 

Swim Wales Streaming

 

 

Thank You!

 

Many thanks for filling out our Production Release Form! It's all gone through!

Privacy Policy

 
This privacy notice discloses the privacy practices for Buffoon Film and Media Limited and our website; http://www.buffoonfm.co.uk. This privacy notice applies solely to information collected by this website, except where stated otherwise. It will notify you of the following:

What information we collect;
With whom it is shared;
How it can be corrected;
How it is secured;
How policy changes will be communicated; and
How to address concerns over misuse of personal data.


Information Collection, Use, and Sharing 

We are the sole owners of the information collected on this site. We only have access to/collect information that you voluntarily give us via email or other direct contact from you. We will not sell or rent this information to anyone. 

We will use your information to respond to you, regarding the reason you contacted us. We will not share your information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfill your request, e.g., to ship an order.

Unless you ask us not to, we may contact you via email in the future to tell you about specials, new products or services, or changes to this privacy policy.

 

Your Access to and Control Over Information 

You may opt out of any future contacts from us at any time. You can do the following at any time by contacting us via the email address or phone number provided on our website:

See what data we have about you, if any.
Change/correct any data we have about you.
Have us delete any data we have about you.
Express any concern you have about our use of your data

 

Orders

We request information from you on our order form. To order from us, you must provide contact and financial information. This information is used for billing purposes and to fulfil your orders. If we have trouble processing an order, we'll use this information to contact you.

 

And/or: 

We may use an outside shipping company to ship items, and a credit card processing company to bill users for goods and services. These companies do not retain, share, store or use personally identifiable information for any secondary purposes beyond filling your order.

We partner with other businesses to provide specific services. When clients sign up for these services, we will share names, or other contact information that is necessary for the third party to provide these services. These parties are not allowed to use personally identifiable information except for the purpose of providing these services.

 

Security 

We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the website, your information is protected both online and offline.

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only employees who need the information to perform a specific job (e.g. billing or customer service) are granted access to personally identifiable information. The computers/servers on which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.

 

Cookies 

We use "cookies" on this site. A cookie is a piece of data stored on a site visitor's hard drive to help us improve your access to our site and identify repeat visitors to our site. For instance, when we use a cookie to identify you, you would not have to log in a password more than once, thereby saving time while on our site. Cookies can also enable us to track and target the interests of our users to enhance their experience on our site. Usage of a cookie is in no way linked to any personally identifiable information on our site.

Some of our business partners may use cookies on our site (e.g., advertisers). However, we have no access to or control over these cookies.

 

Links 

This web site contains links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the content or privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of any other site that collects personally identifiable information.

 

Notification of Changes

Whenever material changes are made to the privacy notice specify how you will notify consumers.

 

Other Provisions as Required by Law

Numerous other provisions and/or practices may be required as a result of laws, international treaties, or industry practices. It is up to you to determine what additional practices must be followed and/or what additional disclosures are required. 

 

If you feel that we are not abiding by this privacy policy, you should contact us immediately via e-mail at contact@buffoonfm.co.uk

 

Cynhyrchu fideo yw lle'r oedd y cyfan wedi cychwyn i ni. Rydym yn caru creu cynnwys fideo dwyieithog ac wedi bod yn gwneud hynny ers 2011. Mae ein hamrywiaeth eang o offer safon uchel yn golygu bod gan ein gweithredwyr profiadol yr offer cywir i gynhyrchu fideos anhygoel. 

Cliciwch ar ba fath o fideo rydych chi'n chwilio amdano i gael mwy o wybodaeth:

 

 

Mae Cyfryngau Buffoon yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi ar gyfer grwpiau mawr neu fach ledled y DU. Mae ein holl hyfforddiant wedi'i deilwra'n llwyr, yn seiliedig ar anghenion y grŵp neu'r unigolyn.

Gallwn redeg cyrsiau ar y canlynol:

 • ffilmio a golygu (dechreuwyr, canolradd ac uwch);
 • ffrydio'n fyw;
 • y cyfryngau cymdeithasol;
 • cysylltiadau cyhoeddus;
 • ffotograffiaeth;
 • a llawer mwy!

 

Rydym hefyd yn cynnig prisiau da ar offer ffotograffiaeth a fideo, gan deilwra hyfforddiant pwrpasol er mwyn cael y gorau o'ch offer newydd.

 

Rhai o'n cleientiaid

 

Ffilmio Digwyddiadau o £769 + VAT

Os ydych chi'n trefnu digwyddiad, gadewch i ni ei ffilmio! P'un a ydych chi'n chwilio am ddwy funud o uchafbwyntiau neu sesiynau gynadledda gyda llun o fewn llun, cysylltwch â ni. Rydym hefyd yn cynnig golygu ar yr un diwrnod neu erbyn y diwrnod nesaf.

 

 

Y mathau o ddigwyddiadau rydyn ni’n gallu ffilmio:

 

 • Cyngherddau;
 • Cynadleddau;
 • Perfformiadau theatr;
 • Digwyddiadau preswyl;
 • Digwyddiadau lansio a dathlu;
 • Seremonïau gwobrwyo;
 • Lansio cynnyrch/gwasanaeth;
 • Diwrnodau staff;
 • Chwaraeon;
 • a mwy!

 

Mae ein pecynnau ffilmio digwyddiad yn cynnwys:

 • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich digwyddiad;
 • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
 • golygu gan un o'n golygyddion profiadol;
 • tri rownd o newidiadau; a
 • ffeil digidol.

 

Dewis poblogaidd ar gyfer cynadleddau yw ein golygiad 'llun o fewn llun' fel yr isod. Gallwch gael y sleidiau, siaradwr a chefndir wedi'i brandio ar gyfer pob sesiwn.

 

Picture in Picture Filming

 

Ydych chi wedi ffilmio digwyddiad eich hun a dim ond angen ei olygu? Dim problem, gall ein golygwyr profiadol weithio gyda'ch deunydd ffilm!

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

 

Some of our clients

Mae Buffoon Ffilm a’r Cyfryngau yn darparu gwasanaeth dyblygu disg rhediad byr. Rydyn ni’n gallu dyblygu rhediadau hyd at 250 wrth ddefnyddio ein peiriant dyblygu. Mae gennym nifer o opsiynau ar gyfer pecynnu eich disgiau hefyd. Defnyddiwch ein cynhyrchydd gosodiad isod ar gyfer pris yn union.

Os rydych chi’n hapus, danfonwch y gosodiad i ni a byddwn ni’n cysylltu gyda chi i brosesu eich archeb.

Mae'r pris yn cynnwys argraffu lliw llawn ar y ddisg, postio a chostau prosesi.

Check out the latest buffoon news below-cy

Ffansio sgwrs? Byddem wrth ein boddau'n siarad gyda chi am eich prosiect.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'n gwasanaethau, gallwch chi llenwi'r ffurflen isod, e-bostio neu ffonio ni gan ddefnyddio'r manylion isod. Nid yw ein gweithdy ym Mhort Talbot yn agored bob amser felly os hoffech alw heibio am sgwrs, cysylltwch a ni yn gyntaf.

 

E-bost - cysylltu@cyfryngaubuffoon.co.uk

Galwch - 01639 680364

 

Cyfeiriad - Gweithdy 1, Canolfan Busnes Sandfields, Port Talbot SA12 7PQ

 

Cewch edrych ar esiamplau o'n gwaith yma.

Ers 2011, rydym wedi bod yn creu a ffrydio cynnwys i gleientiaid ledled y DU. Gan weithio o'n gweithdy yn nhref ddiwydiannol Port Talbot, De Cymru, rydym yn dîm o grewyr ac arbenigwyr cynyrchiadau profiadol sy'n caru'r hyn a wnawn.

Wedi'i sefydlu gan Adam Amor, mae Buffoon wedi datblygu tîm talentog o staff, gyda phob un yn dod â'u harbenigedd arbennig i'r cwmni. Dros y blynyddoedd, mae Adam wedi ennill gwobrau gan gynnwys Nation Hits Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn, 35 o dan 35 Wales Online ac Insider Wales Rising Star. Mae Buffoon hefyd wedi ennill Gwobr Efydd Iechyd Gweithle Bach, chafodd ei enwi'n Gyflogwr Enghreifftiol gan Chwarae Teg, Gwobr Aur Gyrfa Cymru Partner Gwerthfawr, enillydd Sadwrn y Busnesau Bach 100 ac rydym yn enillydd #SBS, wedi'i bigo gan Theo Paphitis ei hun!

Rydym wedi gweithio gyda rhai o enwau mwyaf y DU gan gynnwys Unilever, Tata Steel, Nectar Card, Llywodraeth y DU a'r GIG. Gan ein bod yn gwmni balch o Gymru, mae gennym brofiad  cynhyrchu cynnwys Cymraeg ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat ac mae gennym staff dwyieithog sy'n gallu mynd drwy'r broses gyfan ym mha bynnag iaith sydd orau gennych.

Mae gan ein gweithdy ystod eang o offer o'r radd flaenaf y gall ein criw eu defnyddio ar gynyrchiadau fel y gallwn gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel am bris fforddiadwy.

Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch ag un o'n tîm, byddem wrth ein boddau'n gweithio gyda chi!

 

Buffoon Media

 

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Esiamplau Gwaith Dewisol