Podled

Ein gwasanaeth Podledu!

Podcasts

 

Mae podledu yn ffordd wych o rannu straeon a thrafod pynciau ar ran eich busnes neu sefydliad! Mae gennym stiwdio podledu symudol proffesiynol y gellir ei osod o fewn cyn lleied â 30 munud. Rydym hefyd yn gallu darlledu'n fyw os hoffech chi ffrydio eich podlediad i'r byd neu ddarparu sylwebaeth chwaraeon.

Mae creu podlediadau proffesiynol yn ffordd wych o ddatblygu eich brand personol neu fasnachol wrth gyflwyno cynnwys o safon uchel i gynulleidfaoedd sy'n awyddus i ddysgu am yr hyn sydd gennych i'w ddweud. Mae sain yn gyfrwng gwych i gyrraedd gwrandawyr, p'un a ydynt ar deithiau hir mewn car neu'n cymryd seibiant cyflym yn y gwaith.

Mae ein stiwdio symudol yn cynnwys gweithredydd sain brofiadol ac mae'n gallu:

  • eistedd hyd at bedwar cyfranogwr gyda meicroffonau stiwdio;
  • cynnwys galwadau ffôn;
  • cynnwys cerddoriaeth a rhigymau;
  • cynnwys cyfweliadau wedi'u recordio o flaen llaw; a
  • mynd yn fyw gan ddefnyddio ein harbenigedd ffrydio!

 Esiamplau Gwaith Dewisol