Podledu

Croeso i Buffoon Ffilm a’r Cyfryngau.

P'un a ydych yn chwilio am gynhyrchu fideo, ffilmio digwyddiadau, podledu neu ffrydio'n fyw, gall ein tîm o gynhyrchwyr profiadol a chreadigol eich helpu.

Enillwch sesiwn PODLEDU! Darganfyddwch mwy yma

Ein gwasanaeth Podledu newydd!

Podcasts

 

Mae podledu yn ffordd wych o rannu straeon a thrafod pynciau ar ran eich busnes neu sefydliad! Mae gennym stiwdio podledu symudol proffesiynol y gellir ei osod o fewn cyn lleied â 30 munud.

Mae creu podlediadau proffesiynol yn ffordd wych o ddatblygu eich brand personol neu fasnachol wrth gyflwyno cynnwys o safon uchel i gynulleidfaoedd sy'n awyddus i ddysgu am yr hyn sydd gennych i'w ddweud. Mae sain yn gyfrwng gwych i gyrraedd gwrandawyr, p'un a ydynt ar deithiau hir mewn car neu'n cymryd seibiant cyflym yn y gwaith.

Mae ein stiwdio symudol yn cynnwys gweithredydd sain brofiadol ac mae'n gallu:

  • eistedd hyd at bedwar cyfranogwr gyda meicroffonau stiwdio;
  • cynnwys galwadau ffôn;
  • cynnwys cerddoriaeth a rhigymau;
  • cynnwys cyfweliadau wedi'u recordio o flaen llaw; a
  • mynd yn fyw gan ddefnyddio ein harbenigedd ffrydio!

 

Podcast 2

 

Gan fod hwn yn wasanaeth newydd i ni, rydan ni'n cynnig tri busnes/sefydliad lwcus y cyfle i ennill sesiwn recordio podlediad proffesiynol. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi'r ffurflen isod. Hefyd, hyd yn oed os nad ydych chi'n ennill, bydd modd i chi fanteisio ar gostyngiad o 20% i ffwrdd o’n sesiynau podledu yn 2019.

Bydd enillwyr yn cael eu dewis gan ein staff, byddwn yn edrych ar:

  • y potensial ar gyfer ymgysylltu a gwrandawyr;
  • unigrywiaeth;
  • eich arbenigedd ar y pwnc; ac
  • ymarferoldeb.

Y dyddiad cau ydy 5:00yp ar 15fed o Orffennaf 2019. Mae un sesiwn podledu hyd at bedwar awr heb amser gosod.

Pob lwc!