Byw

Croeso i Buffoon Ffilm a’r Cyfryngau.

P'un a ydych yn chwilio am gynhyrchu fideo, ffilmio digwyddiadau, podledu neu ffrydio'n fyw, gall ein tîm o gynhyrchwyr profiadol a chreadigol eich helpu.

 

 

Os ydych yn edrych i ffrydio eich digwyddiad nesaf yn fyw, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni drafod y broses gyfan gyda chi. Rydym yn cynnig un camera neu aml gamera ynghyd â chymysgu golwg llawn i ychwanegu teitlau a graffeg.

 

CHWARAEON

Rydym yn cynnig:

 • aml-gamera;
 • bwrdd sgôr, amserydd a graffeg eraill yn dibynnu ar y chwaraeon;
 • ail-chwaraea ar unwaith;
 • cynnwys eich graffeg ar y sgrin;
 • hysbysebion sgrin llawn a rhan o’r sgrin cyn, yn ystod ac ar ôl gêm; a’r
 • gêm lawn a/neu uchafbwyntiau wedi'u trosglwyddo i USB yn fuan ar ôl eu ffrydio.

 

DIGWYDDIADAU

Rydym yn ffilmio:

 • cynadleddau/digwyddiadau busnes;
 • sesiynau Q&A;
 • cyhoeddiadau busnes;
 • a mwy!

Rydym yn cynnig:

 • aml-gamera;
 • cynnwys graffeg i gynnwys brandio cwmnïau;
 • hysbysebu sgrin lawn a rhan o’r sgrin cyn, yn ystod ac ar ôl digwyddiad; a
 • ffrwd Twitter a Facebook ar y sgrin.

 

PLATFFORMAU

Gallwn ffrydio i'r rhan fwyaf o blatfformau. Y rhai mwyaf poblogaidd yw Facebook, Twitter a YouTube. Mae gennym hefyd y dewis i wneud ffrydiau talu i wylio (PPV).

 

 

Ein cynghorion ar gyfer ffrwd fyw lwyddiannus yw:


1. Cynlluniwch ymlaen llaw - mae'n bwysig meddwl am eich cynulleidfa a sut y byddant yn ei gwylio, a dyna pam y mae dewis yn ofalus pa lwyfan i'w ddefnyddio yn hollbwysig. Mae hefyd yn bwysig i ni gynllunio a dyna pam ein bod bob amser yn cynnal ymweliad safle yn y lleoliad i wneud yn siŵr bod digon o le i'n camerâu, y cyfarpar cymysgu golwg a'r cysylltiad â'r rhyngrwyd yn ddigon da. Os oes cysylltiad gwael neu ddim rhyngrwyd o gwbl, rydym yn cario llwybryddion data symudol y gallwn eu defnyddio i lanlwytho.
2. Marchnata - peidiwch ag anghofio dweud wrth eich cynulleidfa bosibl am y ffrwd ymlaen llaw ac ychydig cyn y digwyddiad. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i bostio'r ddolen i'r ffrwd yn rheolaidd ac anfon ymgyrchoedd marchnata e-bost i wneud yn siŵr eich bod yn cael y ffigurau gwylio uchaf posib. Bydd y mwyafrif o lwyfannau ffrydio yn rhoi dadansoddiadau amser real a helaeth i chi ar ôl y digwyddiad er mwyn i chi weld pa mor llwyddiannus ydoedd.
3. Defnyddio arbenigwyr - mae defnyddio cwmni cynhyrchu arbenigol yn bwysig iawn gan fod ffrwd fyw dda yn dibynnu ar bobl sy'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Mae ein gwasanaeth byw yn cynnwys criw camera profiadol a chymysgydd golwg i wneud yn siŵr eich bod yn cael y ffrwd orau posibl.

 

 

Rhai o'n cleientiaid