Menter a Busnes

Ffilmio Digwyddiad

Gofynnodd Menter a Busnes i ni i gwblhau fideo uchafbwyntiau o Gynhadledd Ffermio Cymru 2019 o fewn oriau ar ôl i'r digwyddiad gorffen i'w lwytho i fyny i'r cyfryngau cymdeithasol y noswaith hynny.

Follow me on facebook