Tata Steel Europe

Fideo Hyrwyddol

Comisiynwyd yr adran Adnoddau Dynol Tata Steel i ni i gynhyrchu cyfres o fideos i'w ymgyrch Recriwtio Graddedigion Rhyngwladol yn 2019.

Follow me on facebook