Amdanom

Croeso i Buffoon Ffilm a’r Cyfryngau.

P'un a ydych yn chwilio am gynhyrchu fideo, ffilmio digwyddiadau, podledu neu ffrydio'n fyw, gall ein tîm o gynhyrchwyr profiadol a chreadigol eich helpu.

Ers 2011, rydym wedi bod yn creu a ffrydio cynnwys i gleientiaid ledled y DU. Gan weithio o'n gweithdy yn nhref ddiwydiannol Port Talbot, De Cymru, rydym yn dîm o grewyr ac arbenigwyr cynyrchiadau byw profiadol sy'n caru'r hyn a wnawn.

Wedi'i sefydlu gan Adam Amor yn 2011, mae Buffoon wedi datblygu tîm talentog o staff, gyda phob un yn dod â'u harbenigedd arbennig i'r cwmni. Dros y blynyddoedd, mae Adam wedi ennill gwobrau gan gynnwys Nation Hits Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn, 35 o dan 35 Wales Online ac Insider Wales Rising Star. Mae Buffoon hefyd wedi ennill Gwobr Efydd Iechyd Gweithle Bach, chafodd ei enwi'n Gyflogwr Enghreifftiol gan Chwarae Teg, Gwobr Aur Gyrfa Cymru Partner Gwerthfawr, enillydd Sadwrn y Busnesau Bach 100 ac rydym yn enillydd #SBS, wedi'i bigo gan Theo Paphitis ei hun!

Rydym wedi gweithio gyda rhai o enwau mwyaf y DU gan gynnwys Unilever, Tata Steel, Nectar Card, Llywodraeth y DU a'r GIG. Gan ein bod yn gwmni balch o Gymru, mae gennym brofiad  cynhyrchu cynnwys Cymraeg ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat ac mae gennym staff dwyieithog sy'n gallu mynd drwy'r broses gyfan ym mha bynnag iaith sydd orau gennych.

Mae gan ein gweithdy ystod eang o offer o'r radd flaenaf y gall ein criw eu defnyddio ar gynyrchiadau fel y gallwn gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel am bris fforddiadwy.

Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch ag un o'n tîm, byddem wrth ein boddau'n gweithio gyda chi!

 

Buffoon Film and Media - Video Production, Event Filming and Live Streaming

 

Buffoon yn y Gymuned


Rydym am fod yn fusnes cynaliadwy lle mae ein staff, ein cyflenwyr a'n cymuned yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn falch o chwarae rhan yn ein datblygiad.

Rydym yn rhoi dros £20,000 o'n hamser, ein hadnoddau a'n harian i nifer o brosiectau cymunedol bob blwyddyn. Rydym yn penderfynu pwy yr ydym yn ei gefnogi drwy sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'n blaenoriaethau cymunedol, sef:

Addysg a phobl ifanc | Mae'r ddau'n hanfodol ar gyfer economi'r dyfodol. Yr ydym am ddod â diwydiant ac addysg yn nes.

Mae'r prosiectau'n cynnwys - Partneriaeth Dosbarth Busnes gydag Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur, Model Rôl Syniadau Mawr Cymru a’r Criw Mentrus ac aelod o Gyfnewidfa Busnes Addysg Gyrfa Cymru

Chwaraeon | Mae'n darparu cyfleoedd i bobl o bob oed i fynd allan a bod yn egnïol. Y dyddiau yma, mae'n llawer haws cael eich diddanu a chymdeithasu o gysur eich cartref ac rydym yn ymwybodol nad yw'r cynnydd mewn cynnwys fideo yn helpu! Oherwydd hyn, rydym am hyrwyddo gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ein cymuned.

Mae'r prosiectau'n cynnwys - Partneriaeth cyfryngau Clwb Rygbi Aberafan, cymorth cynnwys fideo Clwb Bechgyn a Merched Baglan, nawdd Clwb Pêl Droed Y Parc Lles, nawdd Nofio Cymru, cefnogaeth fideo #24hrs4CF a chefnogaeth cynnwys fideo'r Gweilch yn y Gymuned.

 

Enterprise Troopers