Amdanom Ni

Croeso i Buffoon Ffilm a’r Cyfryngau.

P'un a ydych yn chwilio am gynhyrchu fideo, ffilmio digwyddiadau neu ffrydio'n fyw, gall ein tîm o gynhyrchwyr profiadol a chreadigol eich helpu.

Ers 2011, rydym wedi bod yn creu fideos a ffrydio digwyddiadau yn fyw i gleientiaid ledled y DU. Gan weithio o'n gweithdy yn nhref ddiwydiannol Port Talbot, De Cymru, rydym yn dîm o grewyr ac arbenigwyr cynyrchiadau byw profiadol sy'n caru'r hyn a wnawn.

Wedi'i sefydlu gan Adam Amor yn 2011, mae Buffoon wedi datblygu tîm talentog o staff, gyda phob un yn dod â'u harbenigedd arbennig i'r cwmni. Dros y blynyddoedd, mae Adam wedi ennill gwobrau gan gynnwys Nation Hits Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn, 35 o dan 35 Wales Online ac Insider Wales Rising Star. Mae Buffoon hefyd wedi ennill Gwobr Efydd Iechyd Gweithle Bach, chafodd ei enwi'n Gyflogwr Enghreifftiol gan Chwarae Teg, enillydd Sadwrn y Busnesau Bach 100 ac rydym yn enillydd #SBS, wedi'i bigo gan Theo Paphitis ei hun!

Rydym wedi gweithio gyda rhai o enwau mwyaf y DU gan gynnwys Unilever, Tata Steel, Nectar Card, Llywodraeth y DU a'r GIG. Gan ein bod yn gwmni balch o Gymru, mae gennym brofiad  cynhyrchu cynnwys Cymraeg ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat ac mae gennym staff dwyieithog sy'n gallu mynd drwy'r broses gyfan ym mha bynnag iaith sydd orau gennych.

Mae gan ein gweithdy ystod eang o offer o'r radd flaenaf y gall ein criw eu defnyddio ar gynyrchiadau fel y gallwn gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel am bris fforddiadwy.

Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch ag un o'n tîm, byddem wrth ein boddau'n gweithio gyda chi!

 

Buffoon Film and Media - Video Production, Event Filming and Live Streaming

 

Buffoon yn y Gymuned


Rydym am fod yn fusnes cynaliadwy lle mae ein staff, ein cyflenwyr a'n cymuned yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn falch o chwarae rhan yn ein datblygiad.

Rydym yn rhoi dros £20,000 o'n hamser, ein hadnoddau a'n harian i nifer o brosiectau cymunedol bob blwyddyn. Rydym yn penderfynu pwy yr ydym yn ei gefnogi drwy sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'n blaenoriaethau cymunedol, sef:

Addysg a phobl ifanc | Mae'r ddau'n hanfodol ar gyfer economi'r dyfodol. Yr ydym am ddod â diwydiant ac addysg yn nes.

Mae'r prosiectau'n cynnwys - Partneriaeth Dosbarth Busnes gydag Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur, Model Rôl Syniadau Mawr Cymru a’r Criw Mentrus ac aelod o Gyfnewidfa Busnes Addysg Gyrfa Cymru

Chwaraeon | Mae'n darparu cyfleoedd i bobl o bob oed i fynd allan a bod yn egnïol. Y dyddiau yma, mae'n llawer haws cael eich diddanu a chymdeithasu o gysur eich cartref ac rydym yn ymwybodol nad yw'r cynnydd mewn cynnwys fideo yn helpu! Oherwydd hyn, rydym am hyrwyddo gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ein cymuned.

Mae'r prosiectau'n cynnwys - Partneriaeth cyfryngau Clwb Rygbi Aberafan, cymorth cynnwys fideo Clwb Bechgyn a Merched Baglan, nawdd Clwb Pêl Droed Y Parc Lles, nawdd Nofio Cymru, cefnogaeth fideo #24hrs4CF a chefnogaeth cynnwys fideo'r Gweilch yn y Gymuned.

 

Enterprise Troopers