Fideo

Cynhyrchu fideo am unrhyw bwrpas.

Os ydych chi’n edrych am wasanaeth cynhyrchu fideo, mae ein tîm yn gallu helpu chi i gyrraedd eich nodau fideo. Rydyn ni’n cynnig amryw o wasanaethau, yn cynnwys cynllunio, gwaith sgript, cynhyrchu a golygu. Mae gennym arbenigaeth marchnata a dosbarthiad hefyd.

Enillydd #SBS Theo Paphitis 09/07/12

Derbyn ein Pecynnau Cynhyrchu Fideo i'ch e-bost!

Fideos Hyrwyddol

 

Cynhyrchu fideo o ansawdd uchel i fusnesau am bris fforddiadwy.

 

Ewch a’ch busnes i’r lefel nesaf gyda fideo o Buffoon Ffilm a’r Cyfryngau. Gyda’r offerynnau cywir, bydd eich fideo yn cynyddu’r siawns o’ch gwefan cyrraedd tudalen cyntaf ar Gwgl, a bydd ymwelwyr yn aros yn hirach ar eich gwefan. Gallech gweld pŵer fideo wrth ddarllen ein blog yma!

 

Os ydych chi'n edrych am fideo hyrwyddol, hyfforddi, dogfennol neu rywbeth arall, mae ein tîm o Gynhyrchwyr profiadol yn gallu troi eich syniad mewn i realiti. Dyma sawl esiampl o'r mathau o fideos rydyn ni wedi cynhyrchu:

 

  • dangos cymwysterau adwerthu/gwasanaeth;
  • cynnwys i'r cyfryngau cymdeithasol;
  • hyrwyddo digwyddiadau;
  • dangos cynnyrch/gwasanaeth;
  • blogs fideo misol;
  • lansiad prosiectau;
  • fideos "sut i...";
  • astudiaethau achos.

 

I fusnesau sy'n edrych am gynhyrchu fideo yn aml, rydym hefyd yn cynnig contractau blynyddol lle gallech arbed hyd at 30% o'n prisiau cyffredinol yn dechrau o dim ond pum awr y mis (yn cynnwys golygu).

"Adam and the team are nothing short of fantastic. They provide a friendly, professional and expedient service. I enjoy working with Buffoon and look forward to our continued relationship this year. It is great to find such qualities and knowledge locally to us."

Sinclair Audi

 

Ffilmio o'r Awyr

Ychwanegwch ffwtej o'r awyr i'ch fideo! Rydyn ni'n defnyddio cwmni SkyTec gydag yswiriant ac wedi wirio gan y CAA i ffilmio o'r awyr gyda drôn.

 

Teleprompter

I wneud pethau yn hawsach, mae gennym ni teleprompter ar gyfer unrhyw sgriptiau. Cyn ffilmio, byddwn yn llwytho popeth i'r teleprompter felly bydd dim angen dysgu llinellau!

 

Esiamplau

 
 
 

Cysylltwch gyda ni!

 

E-bost: video@buffoonfm.co.uk

Galwch: 01639 680364

 

Cleientiaid Dewisol

NHS
Fflim Cymru Wales
DS Smith
The Football Association of Wales
Tata Logo
NHS
Swansea Council Logo