Digwyddiad

Cynhyrchu fideo am unrhyw bwrpas.

Os ydych chi’n edrych am wasanaeth cynhyrchu fideo, mae ein tîm yn gallu helpu chi i gyrraedd eich nodau fideo. Rydyn ni’n cynnig amryw o wasanaethau, yn cynnwys cynllunio, gwaith sgript, cynhyrchu a golygu. Mae gennym arbenigaeth marchnata a dosbarthiad hefyd.

Enillydd #SBS Theo Paphitis 09/07/12

Derbyn ein Pecynnau Cynhyrchu Fideo i'ch e-bost!

Event Filming

 

Wrth gwrs gallwn ni ffilmio. O bopeth, i unrhyw beth.

Os rydych chi’n cynllunio digwyddiad, gadewch i Buffoon Ffilm a’r Cyfryngau edrych ar ôl y ffilmio. Os ydych chi am gael DVD syml o’r digwyddiad llawn neu fideo uchel bwyntiau pum munud, mae gennym ni i sgiliau i wneud hynny. Rydych chi'n gallu darllen am y fanteision o ffilmio digwyddiadau yn ein blog.

 

Digwyddiadau rydyn ni wedi ffilmio:

  • Cyngherddau;
  • Cynadleddau;
  • Perfformiadau Theatr;
  • Digwyddiadau Preswyl;
  • Digwyddiadau Lansio / Dathlu;
  • Seremonïau Gwobrwyo;
  • Lansio Cynnyrch / Gwasanaeth
  • Digwyddiadau Staff;
  • a mwy!

 

I fusnesau sy'n edrych am gynhyrchu fideo yn aml, rydym hefyd yn cynnig contractau blynyddol lle gallech arbed hyd at 30% o'n prisiau cyffredinol yn dechrau o dim ond pum awr y mis (yn cynnwys golygu).

 

 

Gweithdroad Cyflym

Rydyn ni'n gallu gweithdroi fideos o fewn dim ond 30 munud ac rydyn ni'n gallu golygu yn ystod y digwyddiad hefyd fel bod nhw ar-lein neu ar y sgrin mor gynted â phosib! Cysylltwch gyda ni i drafod gyda un i'n Cynhyrchwyr i weithio allan amser gweithdroi manwl i'ch cynhyrchiad.

 

Uchelbwyntiau

Os hoffech chi i ni gwtogi eich digwyddiad lawr i gwpl o funudau, fideo uchel bwyntiau sydd angen. Bydd ein tîm yn ffilmio eich digwyddiad gyda digon o gamerâu ac yna, bydd ein golygydd profiadol yn cynhyrchu fideo byr i chi.

Rydyn ni hefyd yn cynnig golygydd ar leoliad, lle gallwn ni golygu ar y pryd yn ystod eich digwyddiad a llwytho i fyny i'r We trwy'r dydd.

 

Digwyddiad Yn Llawn

Yn berffaith i gyngherddau a pherfformiadau theatr, gallwn ni ffilmio'r digwyddiad llawn gyda digon o gamerâu a bydd ein golygydd yn cynhyrchu'r fideo cyfan, ar-lein neu ar DVD.Cysylltwch gyda ni!

 

Ffrydio'n Fyw

Mae gyda ni digon o git a'r criw sydd angen i ffrydio eich digwyddiad yn fyw. Os hoffech chi gynnig eich digwyddiad i'r byd neu gynulleidfa gyfyngedig, mae gyda ni'r profiad a'r dechnoleg i wneud hynny. Ewch draw i'n dudalen Byw i ddarganfod mwy!

 

Esiamplau

 

 

Cysylltwch gyda ni!

 

E-bost: video@buffoonfm.co.uk

Galwch: 01639 680364

 

 

Cleientiaid Dewisol

NHS
Fflim Cymru Wales
DS Smith
The Football Association of Wales
Tata Logo
NHS
Swansea Council Logo